Wat levert SAA u op?

  • Smeets Arbeidskundig Advies beperkt de schadelast voor de werkgever
  • Smeets Arbeidskundig Advies beperkt het inkomensverlies voor de zieke werknemer

De werkgever is verplicht om tijdens ziekte het loon door te betalen aan de zieke werknemer.

Dat heeft aanzienlijke financiële gevolgen voor de werkgever.

Maar ook de zieke werknemer merkt het in de portemonnee. In het tweede ziektejaar zakt de loondoorbetaling namelijk naar 70% van het laatst verdiende loon.

Het is daarom voor beide partijen wenselijk om tot een oplossing te komen, zodat de financiële consequenties voor werkgever én werknemer worden voorkomen.

Om de financiële gevolgen te voorkomen voor zowel de werkgever alsook de zieke werknemer, adviseert of treft Smeets Arbeidskundig Advies maatregelen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Dit betreft bijvoorbeeld werkplekaanpassingen.

Voor meer informatie hoeft u slechts het contactformulier in te vullen (zie “contact”).