First Opinion / Deskundigenoordeel

  1. Wilt u weten of u voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht?
  2. Wilt u weten of uw zieke werknemer weer het eigen werk kan verrichten?
  3. Wilt u weten of het aangepaste werk dat u uw zieke werknemer hebt aangeboden, passend is?                  

De (financiële) belangen zijn vaak groot en indien u twijfelt, is het zeker zinvol om een arbeidskundig oordeel aan te vragen. SAA kan worden ingeschakeld wanneer u onafhankelijk arbeidsdeskundige expertise wenst.


1. Hebt u zich voldoende ingespannen om de zieke werknemer weer aan het werk te laten gaan?
U dient als werkgever aan te tonen dat u voldoende re-integratie-inspanningen hebt verricht. Het UWV toetst daartoe het re-integratieverslag dat u indient zodra uw zieke werknemer een WIA aanvraagt.
Door een arbeidsdeskundige van SAA in te schakelen toont u aan dat u een onafhankelijk onderzoek hebt laten verrichten. Dit arbeidskundig onderzoek wordt gezien als re-integratie-inspanning.
De kans op een loonsanctie wordt daarmee al in bijna alle gevallen voorkomen.

2. Is uw zieke werknemer geschikt voor het eigen werk?
De wet eist van de werkgever de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer te onderzoeken. De werknemer is verplicht zijn medewerking daaraan te verlenen. Het onderzoek “geschiktheid eigen werk” van SAA is hiervoor een nuttig instrument.
U kunt een arbeidskundig onderzoek aanvragen als er twijfel bestaat of als er een verschil van mening bestaat tussen u en de zieke werknemer over de mogelijkheden van de zieke werknemer om zijn eigen werk weer op te pakken. Dit kan al na enkele weken ziekte zijn. Hoe eerder het duidelijk is welke mogelijkheden een werknemer heeft om te werken, hoe eerder de juiste stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

De conclusies uit het onderzoek kunnen zijn:

  1. De werknemer kan in zijn eigen werk terugkeren.
  2. De werknemer kan in zijn eigen werk terugkeren, maar dan moet het werk of de werkplek worden aangepast. De arbeidsdeskundige van SAA weet hoe dat moet worden aangepakt.
  3. De werknemer kan niet in zijn eigen werk terug, maar kan wel ander werk doen bij de eigen werkgever. Ook in dit geval kunnen aanpassingen nodig zijn. De arbeidsdeskundige van SAA adviseert u hierover.
  4. De werknemer kan niet meer terugkeren in zijn eigen werk of in ander werk bij de eigen werkgever. Er moet worden gezocht naar ander werk bij een andere werkgever. De arbeidsdeskundige van SAA kan aangeven wat voor soort werk de werknemer buiten het bedrijf kan doen.

                                                                                                                                 3. U biedt de zieke werknemer ander werk aan. Is dat werk passend?
Om uw zieke werknemer weer aan het werk te krijgen, biedt u hem/haar ander werk aan, waarbij rekening is gehouden met zijn beperkingen. U houdt bijvoorbeeld rekening met de werktijden, met vervoer, met taken die de zieke werknemer niet meer zo goed kan doen. Maar u weet niet of dat werk daadwerkelijk als passend kan worden aangemerkt……dat weet de arbeidsdeskundige van SAA wél. Uw bedrijfsarts (of arbodienst) heeft de belastbaarheid van de zieke werknemer in kaart gebracht met een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). De arbeidsdeskundige van SAA maakt een functie-analyse en vergelijkt de functiebelasting met de belastbaarheid van de zieke werknemer. Op die manier kan hij aanduiden of het aangeboden werk als passend kan worden aangemerkt.
Indien het werk inderdaad als passend wordt aangemerkt, kan de zieke werknemer dat werk hervatten en is er weer sprake van productiviteit en arbeidsprestatie.

Voor meer informatie hoeft u slechts het contactformulier in te vullen (zie "contact")