Wanneer SAA

  • U wilt er zeker van zijn dat u géén loonsanctie van het UWV krijgt opgelegd.
  • U weet niet precies welke re-integratie-inspanningen u moet verrichten en wat u moet vastleggen in het verzuimdossier?
  • Uw arbodienst kan pas over enkele weken een arbeidskundig onderzoek verrichten?
  • U wilt laten toetsen of u voldoende re-integratie-inspanningen hebt verricht?
  • U wilt laten toetsen of uw zieke werknemer weer geschikt is voor het eigen werk?
  • U vraagt zich af wat voor werk u een gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker kunt aanbieden?
  • U weet geen passende arbeid te vinden?
  • U wilt een werkplekonderzoek laten uitvoeren voor een zieke werknemer?
  • U wilt ziekteverzuim voorkómen? Laat preventief de werkplek onderzoeken.
  • Uw zieke werknemer kan niet meer binnen uw bedrijf hervatten in het eigen werk, maar ook niet in ander werk. Er dient een zgn. 2e spoortraject te worden ingezet.

Voor meer informatie hoeft u slechts het contactformulier in te vullen (zie “contact”).