Welkom bij Smeets Arbeidskundig Advies

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR BEDRIJVEN

Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een wet die de werkgever en de werknemer behoorlijk wat verplichtingen oplegt.

Dat de werkgever verplicht is om tijdens de 2 jaren van ziekte het loon door te betalen is inmiddels al helemaal ingeburgerd in onze samenleving.

Maar wat er nou precies van werkgever en werknemer wordt vereist in het kader van de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) is lang niet altijd bekend. Niet bij de werkgever, maar ook niet bij de werknemer. Dat blijkt wel uit de vraagstukken die ik de afgelopen jaren voorgelegd heb gekregen.

Het niet voldoen aan de verplichtingen van de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) brengt aanzienlijke financiële consequenties met zich mee, zoals:

  • een loonsanctie voor de werkgever (nog een 3e jaar loondoorbetaling aan de zieke werknemer).
  • de werknemer krijgt een sanctie op de uitkering.

Om dergelijke problemen te voorkomen kunt u zich laten adviseren en ondersteunen door Smeets Arbeidskundig Advies.